badania i ewaluacja

Trafne decyzje to opłacalne decyzje.

Poznanie i rozumienie sytuacji – kontekstu, przyczyn, zaangażowanych osób i interesów oraz konsekwencji działań to pierwszy krok dla świadomych i trafnych decyzji oraz dobrych działań. Po prostu – to się zawsze opłaca!

Co Ty chcesz lepiej zrozumieć?

Czy można rozwiązać problem bez jego zrozumienia? Czy można zaaplikować dobry lek bez poznania dolegliwości? Czy można podjąć adekwatne działania nie znając dobrze sytuacji? Pewnie tak – można trafić. Ale to się rzadko udaje. Bo i nie o „udawanie się” chodzi, lecz o zaplanowane i trafne działania. Właśnie dla nich kluczowa jest diagnoza sytuacji.

Na czym polega diagnoza sytuacji? Jest to:

  • pozyskanie dostępnych informacji i poznanie okoliczności;
  • zebranie opinii i ocen oraz poznanie potrzeb i oczekiwań;
  • zrozumienie zależności;
  • zaangażowanie w proces;
  • pomoc w dostrzeżeniu, nazwaniu i zrozumieniu kontekstu – możliwości i ograniczeń.

 

Dlaczego warto?

  • żeby wiedzieć i rozumieć, co się dzieje;
  • by określić słuszne i realistyczne cele;
  • dla zaplanowania optymalnej zmiany;
  • dla efektywności.

Proponuję wspólne działania w kilku obszarach.

realizacja projektów

Całościowa realizacja projektów badawczych: projekt metodologii, narzędzia badawcze, rekrutacja respondentów, realizacja badania w terenie, analiza, raport podsumowujący z wnioskami i rekomendacjami, prezentacja wyników badania.

profesjonalne wsparcie

Badawcze i ewaluacyjne wsparcie projektów rozwojowych – pomoc na konkretnych, wybranych etapach realizacji projektu. Uzupełnienie różnego rodzaju inicjatyw o jakościowe metody eksploracji i weryfikacji dla pełniejszego wglądu, oceny i optymalizacji.

mentoring badawczy

Mentoring badawczy, czyli wsparcie samodzielnych działań badawczych, konsultacje dla sprawnego i skutecznego prowadzenia projektów. Umożliwienie jednoczesnej realizacji projektu i uczenia się praktyki badawczej. Wprowadzanie kultury ewaluacyjnej do organizacji.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań i ewaluacji. Badaniami jakościowymi zajmuję się od 2008 roku, najpierw w OBOPie, później w TNS Polska, a od kilku lat rozwijam markę badawczą Probe (więcej: http://www.probepoland.com/). Podejmuję się realizacji projektów badawczych z różnych obszarów tematycznych i sektorów rynku, także z wykorzystaniem nowych technologii.

projekty, o których możesz poczytać więcej

Rynek ambientu

"...ambient to takie działania, które do tej pory nie były stosowane, coś co pojawia się po raz pierwszy i jest rzeczywiście rozwiązaniem szytym na miarę"

Zjawisko przemocy w rodzinie

"...to temat niezwykle trudny, ponieważ u jego podstawy leży więź rodzinna i fundamentalna zależność uczuć i wartości. ...szczególnej wagi nabiera profilaktyka i terapia sprawcy."

Ciekawość kobiet

"Polki oceniają ciekawość pozytywnie, jako pierwszy stopień do wiedzy (43%) lub przygody (25%). Według respondentek ciekawość pomaga zrozumieć świat (63%) oraz mobilizuje do samodoskonalenia (47%)"

Osoby starsze na rynku usług finansowych

"Komunikaty reklamowe nierzadko oscylują na krawędzi wartości etycznych."

Badanie na kółkach

Ewaluacja "Muzeum na kółkach" polegała na stałym monitorowaniu odbioru mobilnej wystawy Muzeum POLIN. Rozmowy, wzruszenia, odkrycia, zaskoczenia i potwierdzenia - temu mogłam towarzyszyć.

Ewaluacja programu rozwojowego

Nowe Pokolenie Rolników było dla wielu uczestników wydarzeniem szczególnym, którego owocem są przyjaźnie, lepsza komunikacja, bardziej znaczące bycie z innymi, lepiej działający biznes. Moja ewaluacja ongoing dawała wskazówki jaką drogą warto podążać.

Close Menu