Nawigacja w zmianie z FRIS®. Jak efektywnie i bezboleśnie wdrażać zmiany?
dav

Nawigacja w zmianie z FRIS®. Jak efektywnie i bezboleśnie wdrażać zmiany?

Każda i każdy z nas doświadcza zmiany z ogromną częstotliwością i intensywnością. Większość doskonale wie, co chce zmienić – lepsza praca, aktywność fizyczna, codzienne czytanie książki, skuteczna sprzedaż, zdrowsza dieta, medytacja, nauka języka, itd. – dodaj cokolwiek planujesz i o czymkolwiek marzysz. Oczywiście jest też zmiana, która przychodzi z zewnątrz, której nie wybieramy, a jednak trzeba się w niej odnaleźć. Tak czy inaczej zazwyczaj całkiem nieźle wiemy CO potrzeba zmienić, ale zdecydowanie trudniej określić JAK. Pomocne są strategie zmiany, stosowane mniej lub bardziej świadomie; doświadczenie i praktykowanie tego, co się sprawdza i minimalizuje nakłady. Można także posilić się dostępną mądrością, typu filozofia kaizen i małe kroki, doskonalić samodyscyplinę i ćwiczyć dobre nawyki; zapewne jest też jakaś wielce pomocna aplikacja do ściągnięcia jednym kliknięciem. To wszystko jest ważne, dobre i fajne, ale ma jedną poważną wadę – nie jest w żaden sposób spersonalizowane.

Czy wiesz jak rejestrujesz dane w nowej sytuacji? Czy porządkujesz duże pakiety informacji, czy skupiasz się na kluczowych kwestiach i przechodzisz do działania? Wolisz generować nowe pomysły, czy chronić działające rozwiązania? Koncentrujesz się na celu, czy metodach? Motywują Cię jasno określone priorytety, czy zaangażowane osoby? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania to świetnie! Prawdopodobnie umiesz zastosować jeden z pomocnych sposobów na usprawnianie działań albo masz własną strategię wprowadzania zmiany, która służy Ci i wspiera. Jeśli nie to nic strasznego. Prawdopodobnie jesteś w większości. Drogą do usprawnienia jest stare, dobrze wszystkim znane samopoznania. To może być długi i żmudny proces, może też być fascynującą przygodą.

Wiele narzędzi, metod, rozwiązań i ludzi może być bardzo pomocnych w tym procesie samopoznania. Jedną z takich pomocy jest FRIS® Style Myślenia. To polskie narzędzie wspomagające określanie sposobu poznawania świata i typowego działania pozwala odkrywać i nazywać mocne strony, lepiej wykorzystywać własny potencjał, a także wspiera komunikację i współpracę. W jaki sposób? Pomaga w samopoznaniu, a przez to zwiększa szanse na zrozumienie siebie i innych – potrzeb, oczekiwań, optymalnych warunków aktywności. A to po prostu usprawnia działanie!

Jestem w procesie zmian wewnętrznych, a FRIS dziś już pomógł mi w kolejnym kroku do zrozumienia, co dzieje się wokoło mnie.
Uczestniczka warsztatu

FRIS® wspiera diagnozę stylów myślenia i działania, czyli podstawowych, bezrefleksyjnych mechanizmów poznawania rzeczywistości oraz reagowania na nią. Można dzięki niemu określić silne strony charakteru, cechy usprawniające działania, sprawniej lokalizować flow. Można także wytropić tzw. długie ogony, czyli takie cechy, które są zaletami, ale w nadmiarze szkodzą, np. systematyczność, kreatywność, wnikliwość, wrażliwość.

FRIS® opiera się na czterech stylach myślenia – w każdym z nich dominują fakty, relacje, struktury lub idee:

 • Fakty to priorytet dla Zawodnika – w zmianie szybko i precyzyjnie określi, co jest kluczowe i natychmiast przejdzie do działania. Dominuje u niego logiczny sposób myślenia, a w obliczu nowej sytuacji lub problemu szybko określa nadrzędny cel, upraszcza problem i znajduje jedno proste a praktyczne rozwiązanie. Doceniany za logikę, orientację na cel, szybkie podejmowanie decyzji, praktyczne i konkretne podejście; może być krytykowany za dosłowność, brak dyplomacji, schematyczność i kategoryczność.
 • Relacje stanowią sedno dla Partnera – niezależnie od sytuacji i wyzwania zwróci uwagę na innych ludzi, ich (a także swoje) potrzeby i uczucia. Posługuje się intuicyjnym stylem myślenia, a określenie celu jest u niego związane ze zwróceniem uwagi na inne osoby związane z daną sytuacją. Z łatwością generuje kilka możliwych rozwiązań i intuicyjnie wybiera to, które uwzględnia najwięcej czynników. Doceniany za empatię i wrażliwość, okazywanie osobistego zaangażowania, otwartość na współpracę i kompromis oraz świadomość relacji społecznych. Krytykowany bywa za emocjonalność, podatność na nastroje, nadwrażliwość i zmienność decyzji.
 • Bez struktury Badacz nie działa – dobre przygotowanie, odpowiednia dawka dobrze skategoryzowanych informacji i plan to podstawa. Charakteryzuje go analityczny sposób myślenia; proces rozwiązywania problemu rozpoczyna od zebrania możliwie dużej ilości informacji, które później porządkuje i analizuje. Dąży do optymalnego rozwiązania, w którym stara się uwzględnić wszystkie elementy. Doceniany za spostrzegawczość i wnikliwość, uporządkowanie i metodyczność, a także dbałość o szczegóły; bywa natomiast krytykowany za perfekcjonizm, komplikowanie i drobiazgowość, a także wydłużanie procesów decyzyjnych i odwlekanie samego działania.
 • Idea uskrzydla Wizjonera – widzenie szans i możliwości, kreacja, innowacja jest żywiołem, a generowanie pomysłów jest dla niego proste jak oddychanie. Jego myślenie jest lateralne, czyli alternatywne, poza głównym, utartym nurtem. Rozpatruje problem w ujęciu globalnym, „z lotu ptaka”, szybko widzi tzw. big picture. Znajduje niekonwencjonalne rozwiązania i z łatwością generuje nowe pomysły, a zmianę strategii wprowadza także w trakcie realizacji zadań i projektów. Doceniany za kreatywność, oryginalność, elastyczność i nieschematyczne myślenie, a także postępowość; krytykowany zaś za chaos, brak konsekwencji, ignorowanie zasad, niesystematyczność i generalizowanie.

Żaden ze stylów myślenia nie jest lepszy ani gorszy od pozostałych. Każdy posiada swoje zalety i wady, daje szanse i wnosi zagrożenia. Poznanie ich jest niewątpliwą korzyścią, bo daje podpowiedź o specyficznym podejściu do zmiany i preferowanych strategiach zarządzania nowymi sytuacjami.

Każda z nas jest inna, ale można popracować nad swoimi mocnymi stronami i zwiększyć profesjonalizm swojego działania.
Uczestniczka warsztatu

W ramach 4. Festiwalu FRIS® zorganizowałam warsztat FRIS® do nawigacji w zmianie. Jak efektywnie i bezboleśnie wdrażać zmiany? Zastanawiałyśmy się na nim (pracowałyśmy w kobiecym gronie), czego potrzeba nam w zmianie, jak możemy zadbać o siebie na etapie przygotowania do zmiany, wprowadzania jej w życie oraz dla skutecznego podtrzymania efektów. Wnioski są więcej, niż ciekawe!

Ważne dla Zawodniczek:

 • przestrzeń do działania;
 • zasoby, narzędzia i odpowiednie warunki do działania;
 • świadomość słuszności i celowości zmiany;
 • fakty jako baza;

Ważne dla Partnerek:

 • przekonanie, że zmiana będzie miała pozytywny skutek i nie będzie krzywdząca dla innych ludzi;
 • wsparcie i akceptacja ze strony otoczenia;
 • czas i plan działania;
 • możliwość podzielenia się postępami, informacja zwrotna i docenienie zaangażowania;
 • swoboda zmiany w zmianie;
 • troska innych – ograniczona asertywność powoduje wzięcie preferencji innych ponad własne;

Ważne dla Badaczek:

 • sens zmiany;
 • dobry zasób informacji;
 • analiza sytuacji, np. SWOT;
 • ustalenie planu;
 • przestrzeń do zmiany – proces prób i błędów – swoboda działania;
 • wiara w rozwiązania, możliwości i naukę;
 • inspiratorzy nadający tempo zmianie;
 • delegowanie zadań;
 • sprawdzanie rezultatów, plus ewentualna modyfikacja;
 • sukces 🙂

Ważne dla Wizjonerek:

 • przestrzeń;
 • dynamika;
 • inne osoby, które wspierają w pilnowaniu terminów i w zejściu na ziemię, ale bez uziemiania; we współpracy szczególnie pomocni są ci z niebieskimi strukturami (badacze);
Warto docenić plusy różnorodności i zastanowić się, jak można wykorzystać ten zasób, a nie denerwować się, że ktoś jest inny.
Uczestniczka warsztatu

Potencjalnie ważne dla wszystkich. Czy także dla Ciebie?

·      Poczucie sensu. Czy wiesz po co wydarza się zmiana? Czy miałaś/eś wpływ na decyzję, że zmiana będzie miała miejsce? Czy wiesz jakich efektów/korzyści możesz spodziewać się po tej zmianie?

·    Wpływ na zmianę. Czy podejmujesz decyzję kiedy i jak wydarzy się zmiana? Czy masz wpływ na nową sytuację? Czy możesz ją współkształtować? Czy w ogóle chcesz mieć wpływ na tę zmianę? Jeśli tak, w jaki sposób możesz o to zadbać?

·    Zarządzanie emocjami w zmianie. Czy wiesz jakich emocji doświadczasz w zmianie? Czy znasz tzw. krzywą zmiany, inaczej cykl żalu? Czy akceptujesz złość, smutek, nadzieję, które naturalnie pojawiają się w procesie zmiany? Czy wiesz jakiego wparcia wtedy potrzebujesz? Czy umiesz o nie prosić?

·      Utrzymanie efektów i optymalizacja rozwiązań. Zmiana się wydarzyła i jest sukcesem – jak zadbasz o to, by była transformacją, a nie jedynie czasowym odchyleniem od normy? Jak możesz zbudować nowe nawyki? Jak włączyć to, co nowe w stary, dobrze działający system? Jak zadbać o oporujące elementy? Jak monitorować skutki zmiany i wprowadzać ulepszenia?

Mam nadzieję, że te pytania zainspirują Cię do zastanowienia się, czego potrzebujesz w zmianie i jak możesz o to zadbać. Może wiesz jaki masz FRISowy styl myślenia i działania, dzięki czemu masz wiele pomysłów na doskonalenie zarządzania zmianą. Jeśli nie znasz, a FRIS® Cię zaciekawił to odezwij się – zrobimy badanie i zastanowimy się jak optymalnie zastosować nową wiedzę do codziennych wyzwań.

 Warto zastanowić się nad własnym potencjałem w zmianie i wykorzystywać go najlepiej jak można, zamiast walczyć ze sobą tam, gdzie nie ma to najmniejszego sensu.

Dodaj komentarz

Close Menu