wspieranie rozwoju

Rozwój musi realizować ważne dla nas wartości. Tylko wtedy ma sens. Skuteczność, miłość, szczęście, sens, zysk, satysfakcja – tak! Dokładnie o to chodzi w coachingu i w warsztatach.

A Ty o czym marzysz? Czego Ci potrzeba?

Każda i każdy z nas zmienia siebie i warunki, w których funkcjonuje. Można to robić reaktywnie w zależności od tego, co życie przyniesie. Można też być proaktywnym i samodzielnie wybierać cele, tempo i sposób zmiany. Tak, by zmiany te były rozwojem. Do tego i Ciebie namawiam!

Na czym polega wspieranie rozwoju, które proponuję? Jest to:

 • pomoc w określeniu aktualnej sytuacji i tego, co wymaga w niej zmiany;
 • korzystanie z wiedzy i narzędzi dla usprawnienia procesów zmiany;
 • monitorowanie działań i efektów;
 • tworzenie strategii na siebie i na własny rozwój;
 • tworzenie tzw. sytuacji edukacyjnej: bezpiecznej, partnerskiej, przyjaznej przestrzeni do podejmowanie kroków w kierunku zmiany, która będzie rozwojem;
 • praca na „tu i teraz” – dzielenie się obserwacjami, odczuciami, wiedzą w taki sposób, by relacja była rozwojowa;
 • wsparcie na każdym etapie.

Dlaczego warto?

 • żeby mieć wpływ na zmiany i świadomie wybierać rozwój;
 • dla skuteczności, czyli po prostu realizacji założonych celów;
 • by optymalizować rozwiązania;
 • dla efektywności – oszczędności czasu i wysiłku.

Wspieranie rozwoju to w zależności od sytuacji:

praca indywidualna

coaching
mentoring
konsultacje

praca grupowa

warsztaty
szkolenia
coaching grupowy z zespołami i organizacjami

Prowadzę warsztaty i coachingi budujące ważne umiejętności bazowe związane z kompetencjami interpersonalnymi, m. in. w obszarach:

 • komunikacja;
 • zarządzanie zmianą;
 • budowanie zespołu;
 • umiejętności liderskie;
 • motywacja;
 • współpraca;
 • asertywność;
 • zarządzanie konfliktem;
 • radzenie sobie ze stresem.
Przykładowe tematy warsztatów:
 • Zespół wartości-wartości zespołu – uświadamianie różnych poziomów wartości: indywidualnego, zespołowego i organizacji – szukanie kompromisu i spójności;
 • Praca z sensem – jak wartości przekładają się na samopoczucie i samorealizację w pracy;
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: indywidualnych i w zespole;
 • Wyzwania nowoczesnego liderstwa;
 • Od negocjacji do współpracy;
 • Współpraca oparta na empatii;
 • Dobry stres – odkrywanie potencjału mobilizacji i sposoby radzenia sobie z nadmierną presją;
 • Praca na mocnych stronach – odkrywanie talentów, wspieranie umiejętności i możliwości.

Do wspierania rozwoju wykorzystuję pracę na mocnych stronach. Polega to na uświadamianiu sobie i nazywaniu własnych zdolności, preferencji, talentów i predyspozycji, czyli odkrywaniu potencjału. Jest to także uświadamianie sobie możliwości i ograniczeń, które są zmienne i sytuacyjne, a tylko trafna ocena sytuacji pozwala w pełni je wykorzystać. Mocne strony to nie tylko obszar eksploatacji, ale i troski. One są – posłużę się metaforą – do uprawiania: można i należy z nich korzystać, ale trzeba też zadbać o odpowiednią pielęgnację, nawożenie i nawadnianie, odchwaszczanie, przycinanie w razie potrzeby oraz płodozmian. Praca na mocnych stronach to wcale nie jest czysta, bezproblemowa przyjemność, ale się zwyczajnie opłaca. A kluczem jest adekwatność i elastyczność, której pomagam się uczyć w ramach wspierania rozwoju.

W identyfikowaniu mocnych stron pomagają różne narzędzia, ja korzystam z FRISa (więcej: https://fris.pl/poznaj). Jest to bardzo dobra, polska metodologia pozwalająca określić tzw. styl myślenia i działania. Są to podstawowe perspektywy poznawcze, które określają, w jaki sposób odbieramy świat, porządkujemy informacje i podejmujemy działanie. Uświadomienie sobie typowych dla nas schematów aktywności pozwala lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby i możliwości w zestawieniu z potrzebami i możliwościami innych osób. To dobry punkt startowy do rozwijania swojego potencjału.

Close Menu