Zarządzanie zmianą

Zmiana to konieczność i oczywistość naszych czasów.  Można nią zarządzać lub jej się poddawać. Wiele zależy od strategii.

Wolisz być nawigatorem i sterować zmianą czy tylko płynąć z nurtem?

Zmiana towarzyszy nam na każdym kroku. Jest obecna w każdym obszarze naszego życia: zawodowym i prywatnym. Dotyka też różnych sfer: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej. Gdzie nie spojrzeć, czego nie robić – nowości! Nowe informacje, możliwości, sytuacje, wyzwania i przeszkody. Zmiana jest pewna. I codzienna. Ale nie trzeba jej się poddawać, można nią zarządzać!

Na czym polega zarządzenie zmianą? Jest to:

 • trafna ocena punktu wyjściowego;
 • rozumienie i świadomy wybór pomiędzy możliwymi opcjami;
 • śledzenie procesu i weryfikowanie niepożądanych elementów na bieżąco;
 • wprowadzanie modyfikacji wraz z pojawianiem się nowych informacji i potrzeb;
 • uwzględnianie wszystkich osób i zasobów zaangażowanych w proces;
 • osadzanie tego, co nowe w transformującym modelu dla trwałości zmiany;
 • ewaluacja decyzji i nowych rozwiązań z różnych perspektyw.

Dlaczego warto?

 • żeby świadomie wybierać, czego chcemy;
 • dla efektywności – przez zmianę można przechodzić szybciej i skuteczniej, wybierając kierunek zgodny z potrzebami;
 • dla adekwatności, czyli udanego odnajdywania się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości;
 • dla określania i realizowania celów;
 • żeby nie tracić wpływu na własne życie;
 • by minimalizować koszty, także emocjonalne i ograniczać stres;
 • i żyć życiem, którym chce się żyć.

Zarządzenie zmianą może odbywać się na różnych poziomach:

poziom indywidualny

zmiany zawodowe i rodzinne, np. zmiana pracy, zmiana organizacji w miejscu pracy, założenie własnej firmy, decyzje o założeniu rodziny, zmiana miejsca zamieszkania, przejście na emeryturę, etc.

poziom zespołowy

wsparcie grup i zespołów, np. reorganizacja, wprowadzenie nowych standardów, wymiana wiedzy, etc.

poziom organizacyjny

zmiany w obrębie organizacji, które wszechstronnie wpływają na różne zaangażowane podmioty, np. wzrost liczby pracowników lub zwolnienia, inny sposób zarządzania, nowa strategia, etc.

Zmiana bardzo często wiąże się z trudną sytuacją. Choć staje się naszą codziennością, wcale nie jest łatwo ją zaakceptować. A co dopiero dostrzec w niej szansę! Naturalnym zjawiskiem jest tzw. cykl zmiany, czyli przejście od zdziwienia, poprzez zaprzeczenie i złość, do smutku i akceptacji lub rezygnacji. Pojawiające się uczucia są w porządku, są ważne, a dobrze rozumiane mogą stać się sprzymierzeńcem zmiany. Bo zmiana to nie tylko fakty, decyzje i procedury, ale i ludzie oraz ich uczucia, które jako silne motywatory sprzyjają lub nie zmianie. Tymi wszystkimi elementami można i należy zarządzać dla powodzenia przedsięwzięć i dobra zaangażowanych w nie ludzi.

 
Close Menu